ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ВО КУРГИСТАН

ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ЗА КУРГИСТАН

Во секцијата "Транспортeн каталог за Кургистан" ќе најдете информација за камионите и товарите од и до Кургистан во транспортната берза, како и за транспортните фирми од Кургистан, регистрирани на нашиот сајт. Може да пребарувате фирми за транспорт и логистика според различни критериуми- транспортни, логистички, увозници , извозници , трговци, превезувачи, шпедитери, производители, амалски услуги и т.н.. Ќе откриете линкове за пребарување на камиони и товари според различни критериуми- внатрешен транспорт, меѓународен транспорт, вид камион- церада, контејнер, цистерна, ладилник, мега и т.н..

Освен за Кургистан кај нас ќе најдете и транспортни каталози за соседните држави. Може да разгледате транспортните каталози на Кина, Таџикистан, Узбекистан, Казаџстан за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирми за транспорт и логистика за секоја од нив.

Во нашиот транспортен каталог ќе најдете информација за транспортот и логистиката во останатите држави во Јужна Азија. Може да ги разгледате транспортните каталози на Индија, Пакистан, , Иран, Авганистан и останатите држави во Јужна Азија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирмите за транспорт и логистика за секоја от нив.

Во транспортниот каталог ќе најдете информација за транспортот и логистиката и за останатите држави во Азија. Може да ги разгледате транспортните каталози на Кина, Индија, , Пакистан, , Русија, Ерменија и сите останати држави во Азија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирмите за транспорт и логистика за секоја от нив.

Со помошта на нашиот "Транспортeн каталог" може да најдете слободни меѓународни и внатрешни камиони и товари по најбрзиот начин, како и транспортни фирми во различни категории во 78 држави во Европа, Азија, Африка. Може да пребарувате информација за транспорт и логистика по држави, региони и градови.


Клучни зборови: транспорт и логистика Кургистан, транспорт и логистика Јужна Азия, транспорт и логистика Азија

СЛОБОДНИ КАМИОНИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ ОД И ДО КУРГИСТАН

Изберете список со слободни камиони за меѓународни превози од и до Кургистан по различни типови камиони.


Клучни зборови: слободни камиони од и до Кургистан, слободни камиони Јужна Азия, слободни камиони Азија

СЛОБОДНИ КАМИОНИ ЗА ВНАТРЕШНИ ПРЕВОЗИ ВО КУРГИСТАН

Изберете список со понуди за слободни камиони за внатрешни превози во Кургистан по тип на камион.


Клучни зборови: слободни камиони во Кургистан

МЕЃУНАРОДНИ ТОВАРИ ОД И ДО КУРГИСТАН

Изберете список со понуди за меѓународни товари од и до Кургистан по типот на бараниот камион за превоз.

меѓународни товари за камион од тип Полуприколка со церада од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Мега од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Сандучар од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Ладилник од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Полуприколка од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Тандем од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Мал камион до 7.5t од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Платформа - Flat Rack од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Контејнер 20' / 40' / 45' од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Контејнер 20' / 40' (Reefer) од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип Кој било од и до Кургистан меѓународни товари за камион од тип   од и до Кургистан


меѓународни товари од и до Кургистан


Клучни зборови: товари од и до Кургистан, товари Јужна Азия, товари Азија

ВНАТРЕШНИ ТОВАРИ ВО КУРГИСТАН

Изберете список со внатрешни товари во Кургистан по типот на бараниот камион за превоз.


Клучни зборови: внатрешни товари во Кургистан

 
CargoAgent.net - БЕРЗА ЗА ТРАНСПОРТ И ТОВАРИ


Каргоагент.нет е веб систем кој што ви предлага услуги во областа на транспортот и шпедицијата за фирми од Македонија, Балканот и од цела Европа.
Ние создаваме електронски решенија за менаџерите на транспортни, шпедиторски и трговски фирми, кои ќе помогнат за исполнување на вашите задачи побрзо, полесно и поефикасно.

CargoAgent.NET За контакт:
Бугарија, Софија
Телефони: +359 2 958 64 78, +359 888 366 366
Ел. пошта: info@cargoagent.net
Skype: cargoagent_support
Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net


Понеделник - Петок (9:00 - 18:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET