ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ВО КАЗАЏСТАН

ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ЗА КАЗАЏСТАН

Во секцијата "Транспортeн каталог за Казаџстан" ќе најдете информација за камионите и товарите од и до Казаџстан во транспортната берза, како и за транспортните фирми од Казаџстан, регистрирани на нашиот сајт. Може да пребарувате фирми за транспорт и логистика според различни критериуми- транспортни, логистички, увозници , извозници , трговци, превезувачи, шпедитери, производители, амалски услуги и т.н.. Ќе откриете линкове за пребарување на камиони и товари според различни критериуми- внатрешен транспорт, меѓународен транспорт, вид камион- церада, контејнер, цистерна, ладилник, мега и т.н..

Освен за Казаџстан кај нас ќе најдете и транспортни каталози за соседните држави. Може да разгледате транспортните каталози на Туркменистан, Кина, Кургистан, Узбекистан, Русија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирми за транспорт и логистика за секоја од нив.

Во нашиот транспортен каталог ќе најдете информација за транспортот и логистиката во останатите држави во Јужна Азија. Може да ги разгледате транспортните каталози на Индија, Пакистан, , Иран, Авганистан и останатите држави во Јужна Азија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирмите за транспорт и логистика за секоја от нив.

Во транспортниот каталог ќе најдете информација за транспортот и логистиката и за останатите држави во Азија. Може да ги разгледате транспортните каталози на Кина, Индија, , Пакистан, , Русија, Ерменија и сите останати држави во Азија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирмите за транспорт и логистика за секоја от нив.

Со помошта на нашиот "Транспортeн каталог" може да најдете слободни меѓународни и внатрешни камиони и товари по најбрзиот начин, како и транспортни фирми во различни категории во 78 држави во Европа, Азија, Африка. Може да пребарувате информација за транспорт и логистика по држави, региони и градови.


Клучни зборови: транспорт и логистика Казаџстан, транспорт и логистика Јужна Азия, транспорт и логистика Азија

СЛОБОДНИ КАМИОНИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ ОД И ДО КАЗАЏСТАН

Изберете список со слободни камиони за меѓународни превози од и до Казаџстан по различни типови камиони.

камиони од тип Полуприколка со церада за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Мега за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Сандучар за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Ладилник за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Полуприколка за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Комбе за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Тандем за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Мал камион до 7.5t за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Платформа - Flat Rack за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Контејнер 20' / 40' / 45' за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Кој било за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Полуприколка со подвижен под за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Специјализиран камион за меѓународни превози од и до Казаџстан


камиони за меѓународни превози од и до Казаџстан


Клучни зборови: слободни камиони од и до Казаџстан, слободни камиони Јужна Азия, слободни камиони Азија

МЕЃУНАРОДНИ ТОВАРИ ОД И ДО КАЗАЏСТАН

Изберете список со понуди за меѓународни товари од и до Казаџстан по типот на бараниот камион за превоз.

меѓународни товари за камион од тип Полуприколка со церада од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Мега од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Сандучар од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Ладилник од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Полуприколка од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Комбе од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Тандем од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Платформа - Flat Rack од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Контејнер 20' / 40' / 45' од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Контејнер 20' / 40' (Reefer) од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Кој било од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Полуприколка кипер од и до Казаџстан


меѓународни товари од и до Казаџстан


Клучни зборови: товари од и до Казаџстан, товари Јужна Азия, товари Азија

ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ЗА КАЗАЏСТАН ПО ОБЛАСТИ

Изберете транспортен каталог за определен регион во Казаџстан, за да разгледате информација за транспортот и логистиката во него.

 
CargoAgent.net - БЕРЗА ЗА ТРАНСПОРТ И ТОВАРИ


Каргоагент.нет е веб систем кој што ви предлага услуги во областа на транспортот и шпедицијата за фирми од Македонија, Балканот и од цела Европа.
Ние создаваме електронски решенија за менаџерите на транспортни, шпедиторски и трговски фирми, кои ќе помогнат за исполнување на вашите задачи побрзо, полесно и поефикасно.

CargoAgent.NET За контакт:
Бугарија, Софија
Телефони: +359 2 958 64 78, +359 888 366 366
Ел. пошта: info@cargoagent.net
Skype: cargoagent_support
Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net


Понеделник - Петок (9:00 - 18:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET