ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ВО КАЗАЏСТАН

ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ЗА КАЗАЏСТАН

Во секцијата "Транспортeн каталог за Казаџстан" ќе најдете информација за камионите и товарите од и до Казаџстан во транспортната берза, како и за транспортните фирми од Казаџстан, регистрирани на нашиот сајт. Може да пребарувате фирми за транспорт и логистика според различни критериуми- транспортни, логистички, увозници , извозници , трговци, превезувачи, шпедитери, производители, амалски услуги и т.н.. Ќе откриете линкове за пребарување на камиони и товари според различни критериуми- внатрешен транспорт, меѓународен транспорт, вид камион- церада, контејнер, цистерна, ладилник, мега и т.н..

Освен за Казаџстан кај нас ќе најдете и транспортни каталози за соседните држави. Може да разгледате транспортните каталози на Туркменистан, Кина, Кургистан, Узбекистан, Русија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирми за транспорт и логистика за секоја од нив.

Во нашиот транспортен каталог ќе најдете информација за транспортот и логистиката во останатите држави во Јужна Азија. Може да ги разгледате транспортните каталози на Индија, Пакистан, , Иран, Авганистан и останатите држави во Јужна Азија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирмите за транспорт и логистика за секоја от нив.

Во транспортниот каталог ќе најдете информација за транспортот и логистиката и за останатите држави во Азија. Може да ги разгледате транспортните каталози на Кина, Индија, , Пакистан, , Русија, Ерменија и сите останати држави во Азија за информација за внатрешни товари во нив , камиони за меѓународни превози од и до секоја земја, каталог на фирмите за транспорт и логистика за секоја от нив.

Со помошта на нашиот "Транспортeн каталог" може да најдете слободни меѓународни и внатрешни камиони и товари по најбрзиот начин, како и транспортни фирми во различни категории во 78 држави во Европа, Азија, Африка. Може да пребарувате информација за транспорт и логистика по држави, региони и градови.


Клучни зборови: транспорт и логистика Казаџстан, транспорт и логистика Јужна Азия, транспорт и логистика Азија

СЛОБОДНИ КАМИОНИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ ОД И ДО КАЗАЏСТАН

Изберете список со слободни камиони за меѓународни превози од и до Казаџстан по различни типови камиони.

камиони од тип Полуприколка со церада за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Мега за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Сандучар за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Ладилник за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Полуприколка за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Комбе за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Камион кипер за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Тандем за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Мал камион до 7.5t за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Платформа - Flat Rack за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Контејнер 20' / 40' / 45' за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Контејнер 20' / 40' (Reefer) за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Кој било за меѓународни превози од и до Казаџстан камиони од тип Полуприколка со подвижен под за меѓународни превози од и до Казаџстан


камиони за меѓународни превози од и до Казаџстан


Клучни зборови: слободни камиони од и до Казаџстан, слободни камиони Јужна Азия, слободни камиони Азија

СЛОБОДНИ КАМИОНИ ЗА ВНАТРЕШНИ ПРЕВОЗИ ВО КАЗАЏСТАН

Изберете список со понуди за слободни камиони за внатрешни превози во Казаџстан по тип на камион.


Клучни зборови: слободни камиони во Казаџстан

МЕЃУНАРОДНИ ТОВАРИ ОД И ДО КАЗАЏСТАН

Изберете список со понуди за меѓународни товари од и до Казаџстан по типот на бараниот камион за превоз.

меѓународни товари за камион од тип Полуприколка со церада од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Мега од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Сандучар од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Ладилник од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Полуприколка од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Комбе од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Киперка од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Камион кипер од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Тандем од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Мал камион до 7.5t од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Цистерна / tank container од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Платформа - Flat Rack од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Контејнер 20' / 40' / 45' од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Контејнер 20' / 40' (Reefer) од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип Кој било од и до Казаџстан меѓународни товари за камион од тип   од и до Казаџстан


меѓународни товари од и до Казаџстан


Клучни зборови: товари од и до Казаџстан, товари Јужна Азия, товари Азија

ВНАТРЕШНИ ТОВАРИ ВО КАЗАЏСТАН

Изберете список со внатрешни товари во Казаџстан по типот на бараниот камион за превоз.


Клучни зборови: внатрешни товари во Казаџстан

ТРАНСПОРТЕН КАТАЛОГ ЗА КАЗАЏСТАН ПО ОБЛАСТИ

Изберете транспортен каталог за определен регион во Казаџстан, за да разгледате информација за транспортот и логистиката во него.

 
CargoAgent.net - БЕРЗА ЗА ТРАНСПОРТ И ТОВАРИ


Каргоагент.нет е веб систем кој што ви предлага услуги во областа на транспортот и шпедицијата за фирми од Македонија, Балканот и од цела Европа.
Ние создаваме електронски решенија за менаџерите на транспортни, шпедиторски и трговски фирми, кои ќе помогнат за исполнување на вашите задачи побрзо, полесно и поефикасно.

CargoAgent.NET За контакт:
Бугарија, Софија
Телефони: +359 2 958 64 78, +359 888 366 366
Ел. пошта: info@cargoagent.net
Skype: cargoagent_support
Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net


Понеделник - Петок (9:00 - 18:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET